Yksityisyys

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Tuike tmi / Tuikekauppa
Y-tunnus: 2419932-5

Anna Haataja
Krouvintie 3
90400 Oulu
info@tuikekauppa.fi
044 272 6653

Rekisterin nimi

Tuikekauppa.fi:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Tuikekaupan ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • verkkokauppatilausten toimittaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet, kuten sähköisen uutiskirjeen ja ajankohtaisen tiedon lähettäminen

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Muita mahdollisia käsittelijöitä ovat verkkosivuston ylläpitäjä, maksunvälittäjä, kuljetusyrityksen henkilöstö sekä kirjanpitäjä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot sekä tuote- ja tilaustiedot
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot eri viestintäkanavissa (sähköposti, puhelin, Whatsapp, Facebook, Instagram)
 • arvonta- ja kilpailuvastaustiedot
 • viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset sekä toisaalta myös markkinointiestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Henkilötietojen säilytysajat

Verkkokaupan asiakasrekisterissä on automaattinen siivoustoiminto. Tiedot käyttäjistä, jotka eivät ole tilanneet 24 kuukauteen, poistetaan.

Sähköpostissa ja kirjanpitoaineistossa henkilötietojen säilytysaika on 7 vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään tilaamisen ja rekisteröitymisen yhteydessä
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä (”cookies”) sivuston kävijäliikenteen tilastointiin ja analysointiin. Käytämme evästeitä myös käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Lisätietoja evästeistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sivuston varmuuskopioita voidaan säilyttää WPMU DEV:in pilvipalvelussa.

Uutiskirjeiden toimituksessa käytetään MailChimp-uutiskirjepalvelua, jolloin joitakin asiakkaan henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Keräämme käyttäjätilastoja Google Analytics -palvelun avulla. Tiedot käsitellään kuitenkin niin, että niitä ei voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin avulla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan yrittäjällä.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävä järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja vahvalla salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.

Muut mahdolliset oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.